Кетъринг

Храната за помен е част от обичая при организацията на тъжни събития у нас. Съхраняваме традициите, но и предлагаме по-съвременен и светски прочит на поднасянето й.

Агенцията осигурява доставка и обслужване на кетеринг за помени, включващи разнообразие от куверти, вина и напитки.