Кремация

Кремацията става все по-предпочитана алтернатива пред традиционното погребение в България. Разчитайте на нас да ви запознаем с процеса, детайлите и стоките, съпътстващи организацията на кремацията.

Необходими документи

  • Съобщение за смърт – издава се от личния лекар на покойния, в случай, че смъртта е настъпила в дома. Ако семейният лекар, не се отзове, агенцията осигурява лекар, който да установи смъртта и издаде съобщението за смърт. В случай, че смъртта настъпи в болнично заведение, документ се издава от лекуващия лекар в съответното отделение.
  • Лична карта / Паспорт на покойния.
  • Агенцията съставя акт за смърт на покойния.
  • Талон разрешение за кремация, медицински документ, издаден от лекаря установил смъртта, позволяващ извършването на кремация на покойния.
  • Документ доказващ родствена връзка м/у покойния и заявителя на кремацията – удостоверение за родствени връзки / акт за раждане/ акт за брак / нотариално заверено волеизявление.
  • Заявител на кремацията може да бъде единствено най-близкия жив родственик.

РИТУАЛ И КРЕМАЦИЯ

Също както при традиционното погребение, кремирането на покойния се предшества от траурен ритуал. Организацията на ритуала, прощаването и на помена в последствие, не се различава по своето естество.  Можете да изберете дали службата да бъде религиозна или не, и къде да бъде проведена.

Като изключение ритуалът може да се проведе и след като е извършена кремацията, в случаите, в които е било невъзможно да се състои преди нея – като например при смърт извън страната.

Кремирането е индивидуален процес и се извършва в деня на ритуала.

За всички решения и избори, които ще трябва да направите, разчитайте на професионалните съвети на нашия екип.

полагане в гробно място или ниша

Не се изисква санитарен минимум за полагане на урна в гробно място или урнова ниша. Необходим е набор от документи за доказване правото на ползване.