Погребение

Организацията на погребение ще ви сблъска освен с тъга и с множество въпроси и решения, които трябва да вземете. Нашият екип ще ви помогне в този процес с разбиране и професионални съвети и ще ви запознае със стоките и услугите, които предлагаме.    

Необходими документи

  • Съобщение за смърт – издава се от личния лекар на покойния, в случай, че смъртта е настъпила в дома. Ако семейният лекар, не се отзове, агенцията осигурява лекар, който да установи смъртта и издаде съобщението за смърт. В случай, че смъртта настъпи в болнично заведение, документ се издава от лекуващия лекар в съответното отделение.
  • Лична карта / Паспорт на покойния.

РИТУАЛ И Погребение

Погребението е една от най-старите традиции в погребалната култура. Извършва се в земя, надземни или подземни гробници, наследствено или ново отпуснато гробно място.

Полагането в гроб обикновено се предшества от траурна церемония. Ритуалът би могъл да бъде религиозен или поклонение, а също така и двата последователно, да се проведе на територията на гробищен парк или извън него.

За организацията на церемонията, погребението необходимите документи и съпътстващите ги стоки и услуги, разчитайте на съдействието и подкрепата на нашия екип.

Вярваме, че няма унифициран начин за провеждането на едно траурно събитие. Дори и спазвайки местните традиции и обичаи, всяко е индивидуално, защото нуждите и желанията на всяко семейство са различни.

Ще ви преведем през този труден момент с необходимият подход и разбиране.  

Погребение в семейно или ново гробно място

За погребение в семейно гробно място е необходимо да е изминал санитарният срок от 8 години и набор от документи за доказване правото на ползване.